De opstanding is bepaald geen legende 1

`De Heer is waarlijk opgestaan'. Wereldwijd begroeten christenen elkaar met Pasen met deze woorden. Maar volgens dominee drs. C.A. ter Linden moeten we het opstandingsverhaal zien als een legende (NRC Handelsblad, 14 april).

Wie God als Persoon heeft leren kennen, ontdekt dat de Bijbel het boek is waarin, tot in de kleinste details, authentiek over Hem wordt gesproken. Dat wil overigens niet zeggen dat de Bijbel in alles letterlijk wil worden genomen – er is een mix van literaire genres. Maar over de opstanding als historisch feit is de Bijbel zelf zonneklaar: `Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen dan sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof' (1 Corinthiërs 15: 12-14; zie ook de daarop volgende verzen).

Niet iedereen kan geloven in de opstanding. Het sluit niet aan bij ons normale wereldbeeld. Er zijn mensen, zoals oud-diplomaat Van Walsum, die daarom het christelijk geloof loslaten. Een respectabele keuze.

Veel minder respectabel is wat ds. Ter Linden en vele van zijn collega's doen. Zij geloven er eigenlijk niets van, maar gaan rustig door met kerkdiensten leiden e.d. Ter Linden rechtvaardigt dit met een beroep op de theologie. Nu, die – vrijzinnige – theologie is uiterst onwetenschappelijk. In welke wetenschap is het bestaanbaar dat men onderzoeksmethoden kiest die het bestaan van het onderzoeksobject bij voorbaat ontkennen? In de moderne theologie gebeurt dit en het is onbegrijpelijk dat de desbetreffende faculteiten met overheidsgelden worden gefinancierd. Ondertussen verschaft die theologie een legitimatie om het spel verder te spelen en te doen alsof het ook nog serieus is.

    • Dr.Ir. H.J. de Vries