Afwijzing Shell tegen nationaal belang

Het besluit van Australië om het vijandige bod van Shell op de 66 procent van Woodside Petroleum, die het olieconcern nog niet in handen heeft, tegen te houden is in strijd met het nationaal belang. Dat is een van de redenen voor de scherpe daling van de koers van de Australische dollar. De boodschap aan een van de grootste buitenlandse investeerders dat zijn geld niet langer welkom is in Australië, heeft een negatieve uitstraling naar alle investeerders, of ze nu uit Australië komen of niet.

De bewering van de regering dat onder het bewind van Shell het vloeibaar-aardgasproject North West Shelf veronachtzaamd zou worden, omdat Shell meer belang zou hechten aan zijn andere LNG-projecten in de Australaziatische regio, lijkt een drogreden. Er waren vast en zeker manieren geweest om ervoor te zorgen dat dat niet zou gebeuren. Veel overheden leggen voorwaarden op, ook op het gebied van de verkopen, als ze het gevoel hebben dat nationale belangen op het spel staan. De werkelijke bezorgdheid van de Australische regering blijkt nationalistisch getint te zijn: Australië verliest in een verkiezingsjaar topbedrijven aan buitenlandse concurrenten.

Als je de financiële instellingen even buiten beschouwing laat zijn vier van de tien grootste concerns van het land dit jaar betrokken geweest bij fusies met buitenlandse bedrijven. In twee van die gevallen – de fusies tussen BHP en Billiton en tussen GKN en Brambles – lijkt het erop dat niet-Australische functionarissen het management gaan overnemen, ondanks de tweeledige bedrijfsstructuur met gescheiden beursnoteringen. Cable & Wireless Optus, de op vier na grootste niet-financiële onderneming op de Australische beursindex, is zonder meer aan een bedrijf in Singapore verkocht. Dan blijft Woodside over.

Misschien heeft Shell met betrekking tot Woodside niet al te handig geopereerd. Maar dat is geen excuus voor de hardhandige afwijzing van de deal door de regering, wier eigen lichaam voor controle op buitenlandse investeringen geen duidelijk oordeel over het bod van Shell heeft geveld. Afgelegen aan de rand van de wereld kan Australië niets anders doen dan deelnemen aan de globalisering, als het tenminste grotere markten wil vinden voor zijn diensten en natuurlijke rijkdommen. Het onaantrekkelijk maken van Australië voor buitenlandse investeerders zal het tegenovergestelde effect hebben.

    • Rob Cox