Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

`Vonnis hof in strijd met de Grondwet'

De uitspraak die het Amsterdamse gerechtshof vorige week deed in de strafzaak tegen Mink K., is volgens vooraanstaande juristen in flagrante strijd met de Grondwet. Het hof bepaalde vorige week dat het openbaar ministerie de vervolging van K., die wordt verdacht van wapenhandel, moet staken, omdat justitie de verdachte in levensgevaar heeft gebracht. In het openbaar gemaakte arrest zijn belangrijke overwegingen zwart gemaakt. Die passages zijn ook niet in het openbaar voorgelezen.

,,Dit kan helemaal niet. De wet voorziet er absoluut niet in dat de uitspraak in strafzaken gedeeltelijk geheim blijft'', zegt de Maastrichtse hoogleraar strafprocesrecht T.Prakken. Haar mening wordt onderschreven door andere strafrechtdeskundigen. ,,Als je de Grondwet fatsoenlijk interpreteert, moet strafrechtspleging toetsbaar en openbaar zijn. Ook voor het grote publiek'', aldus hoofddocent strafrecht in Maastricht G. de Jonge. ,,Zelfs in kinderstrafzaken moet de uitspraak publiekelijk geschieden. Dit is gewoon geschift'', zegt de Utrechtse hoogleraar strafrecht C. Brants.

In artikel 121 van de Grondwet staat dat na een terechtzitting ,,de uitspraak geschiedt in het openbaar''. De bepaling wordt nader uitgewerkt in het Wetboek van Strafvordering. Uitzonderingsbepalingen kent de wet niet. Het hof schrijft dat ,,in het belang van een behoorlijke rechtspleging in aan derden te verstrekken afschriften van het arrest enkele passages over personen en zaken zijn zwart gemaakt''. Volgens strafrechtdeskundigen zal de Hoge Raad dit arrest van het hof zonder meer vernietigen. Het openbaar ministerie heeft inmiddels ook besloten in cassatie te gaan tegen de uitspraak.

Justitie vindt ook dat het arrest moet worden vernietigd, omdat het hof ,,onvoldoende onderzoek'' heeft verricht. Het OM verwijt de raadsheren dat men niet de baas van het OM, J. de Wijkerslooth, als getuige heeft gehoord over zijn besluit om de geheime gesprekken die met Mink als informant werden gevoerd aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst te geven. Door de BVD te informeren, bracht justitie volgens het hof Mink in levensgevaar en volgde de niet-ontvankelijkheidverklaring.

Bij het Amsterdamse gerechtshof was vanochtend niemand voor commentaar bereikbaar.

achtergrond: pagina 6