Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Scherpe kritiek Kamer op Vijfde nota van Pronk

De Tweede Kamer heeft vanmorgen scherpe kritiek geleverd op het ruimtelijke ordeningsbeleid van minister Pronk (VROM). De fracties van PvdA, CDA en VVD bleken het onderling in grote lijnen eens dat Pronk met zijn begin dit jaar gepresenteerde Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening half werk heeft geleverd.

,,Niemand weet waar hij precies aan toe is'', aldus het VVD-Kamerlid Verbugt. Volgens haar maakt de minister zelf zijn beleid hierdoor bijzonder kwetsbaar. ,,Het gevaar is dat andere departementen bepalen wat er met de ruimte in Nederland gebeurt''. Zij noemde de nota een sprookjesboek over het Grote Berenbos. CDA-woordvoerder Leers sprak van ,,een stuk zonder missie''. Als tegenhanger presenteerde hij tien punten om de nota te verbeteren. Een daarvan is de aanleg van `groene contramallen', grootschalig recreatief groen tegen stedelijke gebieden aan, te financieren door overheid en bedrijfsleven samen. Hierover wordt voorlopig geen beslissing genomen, het debat bleef vandaag beperkt tot hoofdlijnen.

In de Vijfde nota, waar nu allerlei maatschappelijke organisaties hun mening over kunnen geven, wordt de verdere indeling van de ruimte vooral overgelaten aan lagere overheden als provincie en gemeenten. De rijksoverheid hanteert daarbij een aantal richtlijnen. Stedelijke gebieden zullen nog intensiever moeten worden bebouwd, daar omheen komen zogenoemde rode contouren waarbuiten geen bebouwing is toegestaan. ,,Van kwantitieit naar kwaliteit'' was de boodschap bij de presentatie van de nota.

Pronks partijgenoot Duivesteijn (PvdA), die vaker kritische kanttekeningen plaatste bij het stuk, sprak schamper van ,,het verplaatsen van een heleboel mist''. Volgens hem zijn te veel zaken niet helder in beeld gebracht. ,,De burger heeft daar wel recht op want de ontwikkeling zal de komende twintig jaren zeer intensief zijn.'' Duivesteijn wil dat Pronk ,,een eerlijk beeld'' geeft van wat er in de Randstad gaat gebeuren. ,,In de noord- en zuid-Randstad zullen megasteden ontstaan, dat weet iedereen. Een verzameling steden vergelijkbaar met Londen, dat is geheel nieuw voor ons land. Zoiets moet aangegeven worden in een nota over de ruimtelijke ordening''. Volgens de SP heeft Duivesteijn ,,de machinekamer lek geschoten, waardoor het schip zinkend is''.