Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Meer fouten gevonden bij WW-uitkeringen

Uitkeringsinstellingen maken meer fouten bij het verstrekken van WW-uitkeringen. In de eerste helft van 2000 bleek 6,4 procent van de werkloosheidsgelden niet of onjuist te zijn verstrekt. In het eerste halfjaar van 1999 lag dat percentage nog op 4,3. Dat blijkt uit cijfers die toezichthouder CTSV vandaag heeft gepubliceerd.

Als oorzaak van de hogere foutenmarge noemt een woordvoerster de Flexwet, die in 1999 is ingevoerd. Op grond van deze wet hebben uitzendkrachten na een bepaalde tijd recht op een vast contract en mogen zij niet zomaar worden ontslagen.

Bij de overige werknemersverzekeringen, zoals de WAO en de Ziektewet, ziet het CTSV wel een verbetering. In de eerste helft van vorig jaar is 212 miljoen gulden niet of onjuist uitgekeerd, op een totaalbedrag voor werknemersverzekeringen van 14,5 miljard gulden. Hiervan is ongeveer 120 miljoen gulden te veel uitgekeerd.

Wettelijk moet 99 procent van de uitkeringen juist worden verstrekt. Bij geen enkele werknemersuitkering wordt dit percentage behaald. Vorig jaar kwamen de uitvoeringsinstellingen maatregelen overeen om de controle te verbeteren en minder fouten te maken.