Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Maatschappelijk protest

Cipiers Curaçao moeten werken

Een rechter in Willemstad heeft gisteren de cipiers van de Bon Futuro gevangenis, voorheen Koraal Specht geheten, bevolen weer aan het werk te gaan. Ruim vijftig bewaarders hadden zich vrijdag ziek gemeld, nadat de rechter eerder op de dag had bepaald dat hun staking onrechtmatig was en ze weer aan de slag moesten. De regering spande direct een tweede kort geding aan, ditmaal tegen de ziekgemelde bewaarders persoonlijk. De rechter hechtte weinig geloof aan de ziekmeldingen. Door de recente veranderingen in de gevangenis en door het uitblijven van een beslissing over de invoering van een nieuw bevorderings- en salarissysteem kunnen volgens haar wellicht spanningen, angst en onvrede onder de gevangenbewaarders heersen. ,,Toch is het niet waarschijnlijk dat daardoor een grote groep cipiers, onder wie jonge kerels, het werk ineens niet meer aankan.'' De rechter oordeelde dat bij een staking of werkweigering door cipiers de veiligheid van de samenleving in het geding is en er dus gegronde redenen moeten zijn voor een staking. Hiervan was volgens haar geen sprake.