Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Arbeidsvoorziening verdacht van fraude met subsidiegeld

Het voormalige Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA) Middelburg wordt verdacht van fraude met subsidiegelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft afgelopen vrijdag aangifte gedaan van ,,mogelijk strafrechtelijke misstanden'' bij het Centrum Vakopleidingen in Goes. Volgens een woordvoerder van het ministerie gaat het om een fraude van ,,enkele miljoenen''.

Het Centrum Vakopleidingen in Goes verzorgde scholing om werklozen aan het werk te helpen. De financiële administratie was in handen van het RBA Middelburg. Dat wordt verdacht van het vervalsen van deelnemerslijsten van scholingsprojecten voor werklozen. Bij een eerste onderzoek door het ministerie kon het RBA Middelburg geen lijsten overleggen van alle deelnemers waarvoor subsidie was aangevraagd. Later waren die er wel. Ook is er mogelijk dubbel gedeclareerd, waarbij voor cursisten een beroep werd gedaan op zowel de ESF-gelden als op gemeentelijke fondsen voor reïntegratie zoals de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW).

In mei 2000 deed het ministerie aangifte van fraude tegen Arbeidsvoorziening Rijnmond. Het ging om het Antilliaanse remigratieproject Foturo Laboral, dat vijf miljoen gulden aan ESF-gelden kreeg. In 1999 kwam naar buiten dat er sinds 1994 onzorgvuldig met ESF-gelden is omgesprongen. Sindsdien onderzoekt het ministerie de besteding van de gelden. In januari dit jaar stelde minister Vermeend (Sociale Zaken) een commissie in onder leiding van oud-Rekenkamerpresident H. Koning, die verder onderzoek naar de fraude met ESF-subsidies verricht.

In een tussenrapportage oordeelde de commissie dat het ministerie en de Arbeidsvoorziening gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onrechtmatig gebruik van Europese subsidiegelden. Het zou gaan om minimaal 250 miljoen gulden. Vermeend ging eerder al uit van 350 miljoen onrechtmatig geïncasseerde subsidiegelden. Volgens de commissie Koning is er niet zozeer sprake van fraude maar van ,,misbruik of oneigenlijk gebruik''.

Naar aanleiding van `Goes' intensiveert het ministerie het onderzoek naar andere vestigingen van Centrum Vakopleidingen van de voormalige Arbeidsvoorziening.