ALFERINK

De Amsterdamse impresario Pieter Alferink is in Leipzig herkozen als voorzitter van de Europese associatie van klassieke concert- en evenementendirecteuren (AEAA). In 1998 werd hij voor de eerste maal voor drie jaar gekozen. Bij de AEAA zijn meer dan 400 vertegenwoordigers van organisaties voor klassieke muziek uit ruim twintig landen aangesloten. Alferink was ook de oprichter van de Federatie van Nederlandse concertdirecties en impresario's.