Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Achterstand bij vergunningen

Tachtig van de honderd gemeenten in Nederland hebben een achterstand bij de verstrekking van gebruiksvergunningen voor gebouwen.

Bijna nergens wordt de naleving van die vergunningen gecontroleerd. Dat is de conclusie van een `quick scan' die is uitgevoerd in opdracht van de Commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001. De voorzitter van die commissie, de Groningse commissaris van de koningin H. Alders, zei vanochtend bij een persbijeenkomst dat het geen zin heeft om verder nog te onderzoeken hoe gemeentebesturen uitvoering geven aan vergunningenstelsels voor de brandveiligheid. Dat is volgens hem nu meer dan genoeg gedaan. ,,Iedereen kan op dit moment zelf aan de slag om de brandveiligheid van gebouwen te verbeteren.''

Met `iedereen' bedoelt Alders niet alleen de overheid, maar ook burgers, eigenaars en exploitanten van gebouwen.

De commissie-Alders deed vanochtend tussentijds verslag van het onderzoek naar de brand in café 't Hemeltje in Volendam op 1 januari, waarbij dertien doden en tientallen zwaargewonden vielen. Een van de opdrachten van de commissie was om een voorstel te doen voor een onderzoek naar het vergunningenbeleid van gemeentebesturen. Dat deel van de opdracht gaf Alders vanmorgen terug aan zijn opdrachtgever, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken De Vries. Het is veel nuttiger, aldus Alders, om gemeentebesturen zover te krijgen dat ze de regels, die nu al tien jaar gelden, ook werkelijk gaan uitvoeren. Hij gaat daar een `actieplan' voor opstellen dat hij in juni bij de presentatie van zijn eindrapport zal bekendmaken.

Alders heeft laten uitzoeken of de passiviteit van de gemeente Edam/Volendam bij het verstrekken en naleven van gebruiksvergunningen uitzonderlijk was. Dat is niet het geval, zo blijkt uit de quick scan, die is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. De belangrijkste oorzaak is personeelsgebrek, zei Alders vanmorgen in zijn toelichting.

Hij wilde niet spreken van laksheid. ,,Ik noem het een kwestie van prioriteitstelling'', zei hij.