VN-commissie laakt repressie Tsjetsjenië

De commissie van de mensenrechten van de Verenigde Naties heeft Rusland gisteren veroordeeld wegens ,,buitensporig gewelddadig optreden'' van het Russische leger tegen opstandelingen in de deelrepubliek Tsjetsjenië. De commissie drong tevens aan op een serieus onderzoek naar oorlogsmidaden.

De commissie is deze weken in Genève bijeen voor haar jaarlijkse beoordeling van de naleving van de mensenrechten in de hele wereld. In de commissie zijn 53 landen vertegenwoordigd. De veroordeling van Rusland geschiedde op voorstel van de Europese Unie en werd gesteund door 22 landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Saoedi-Arabië en Pakistan. Onder de 12 tegenstemmers waren behalve Rusland, ook China, India en Nigeria. Negentien leden onthielden zich van stemming.

Eeveneens op voorstel van de Europese Unie nam de commissie gisteren een resolutie aan waarin de schending van de mensenrechten in Iran werd veroordeeld. Hiervoor kwam steun van de Verenigde Staten, Canada, Japan en Latijns-Amerikaanse landen. Zeventien landen stemden tegen, waaronder Rusland, China, India en Indonesië. Bij deze resolutie onthielden zich vijftien landen van stemming.