`Uitbreiding inzet leger noodzakelijk'

Het leger zal de politie vaker moeten bijstaan in de gebieden met mond- en klauwzeer. Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de minsterraad.

Volgens Kok is voor het aanbrengen en bewaken van afzettingen en in verband met de vele wilde acties van boze boeren, is een inzet van politie en leger nodig die ,,de inzet bij het Europese Kampioenschappen voetbal van vorig jaar vele malen overtreft''.

Op dit moment zet het ministerie van Defensie al ongeveer 850 militairen en burgermedewerkers in om assistentie te verlenen bij het bestrijden van het virus. Zo'n 160 militairen van de Koninklijke Landmacht controleren de wegafzettingen op de Veluwe. In Friesland helpen 75 landmachtmilitairen de politie. Ongeveer 400 militairen van landmacht, marine en luchtmacht ondersteunen de douane bij de verscherpte controles aan de grens.

Kok onderstreepte dat het leger ,,niet dezelfde bevoegdheden krijgt als de politie''. Om extra manschappen, bijvoorbeeld soldaten, is eerder deze maand gevraagd door de politiekorpsen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gisteren toegestaan dat politiemensen die worden ingezet bij de mond- en klauwzeercrisis weer gewone diensten van acht uur gaan draaien. Sinds de crisis uitbrak werken zij ten minste twaalf uur per dienst. Volgens Raad van Hoofdcommissarissen waren de lange werkdagen niet onwettig. ,,Er is gebruik gemaakt van een ontheffing van de arbeidstijdenwet'', aldus een woordvoerder. Na de MKZ-crisis gaat de politie wel evalueren hoe zij in de toekomst het best om kan gaan met dit soort grootschalige problemen.

Het kabinet is intussen begonnen met een inventarisatie van de schade door de uitbraak van de mond- en klauwzeercrisis. Kok wilde niet vooruitlopen op de uitkomst. Hij wees op het bestaan van het zogenoemde diergezondheidsfonds, dat is ingesteld na de uitbraak van varkenspest.

Aan het fonds dragen rijk en boeren gelijkelijk bij. Het mag worden aangesproken bij bijzondere calamiteiten. In het fonds zit ongeveer een miljard gulden. Voor de opkoopregeling is ruim honderd miljoen uitgetrokken.

Kok veroordeelde de acties van boeren in Twente, die gisteren een aantal wegen blokkeerden omdat ze de overeengekomen opkoopregeling voor kalveren en varkens te karig vinden. Kok zei te vinden dat als het kabinet en landbouworganisatie LTO Nederland het eens zijn geworden over een opkoopregeling, ,,individuele boeren daar rekening mee houden en geen dingen doen waarmee ze andere mensen lastigvallen''.