Top ABN Amro verdiende 27,5 mln

De raad van bestuur van ABN Amro heeft vorig jaar 27,5 miljoen gulden ontvangen aan loon en tantièmes. Per saldo geldt voor de bestuurders die een vol jaar achter de rug hadden, dat hun inkomsten met zo'n 50 procent zijn toegenomen.

Lijstaanvoerder onder de bestuurders van ABN Amro was de voorzitter van de raad van bestuur, Rijkman Groenink, die 3,4 miljoen gulden opstreek. Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van Nederlands grootste bank. Het is voor de eerste keer dat de bank voor iedere bestuurder afzonderlijk de salarissen meldt.

Tijdens het vorige boekjaar werd de raad van bestuur uitgebreid met drie man, terwijl bestuursvoorzitter Jan Kalff in mei afscheid nam en werd opgevolgd door Groenink. Buiten de drie nieuwkomers en Kalff, verdienden de overige leden van de raad van bestuur van het bankconcern 3 miljoen gulden de man.

Op de bezoldigingslijst voor de raad van bestuur stonden vorig jaar in totaal elf mannen. In 1999 was de raad van bestuur goed voor 16,3 miljoen gulden aan loon en bonussen. Maar toen ging het om een achtkoppige raad van bestuur. Voor alle bestuurders wordt overigens het grootste gedeelte van hun bezoldiging bepaald door de tantièmes. Zo ontving Groenink een bonus van 2 miljoen gulden. Bij ABN Amro zijn de tantièmes afhankelijk van de stijging van de winst per aandeel.

Ook heeft de top opties op aandelen ABN Amro ontvangen. Alle bestuurders, met uitzondering van de nieuwkomers en Kalff, kregen ruim 60.000 opties, met een gemiddelde uitoefenprijs van 21,31 euro. Dat is een fractie onder de slotkoers.