SENGE

In de bijlage van 31 maart schrijft u op de onderwijspagina een mooi artikel over drie collega-directeuren basisonderwijs die een reis naar Amerika hebben gemaakt en vol lof terugkeren over de uitwerking van de ideeën van Peter Senge.

In onze speciale basisschool 't Palet werken wij sinds 1997 volgens het concept van de lerende school. Ook de 30 basisscholen in ons Samenwerkingsverband De Streek hebben strategisch beleid geformuleerd volgens dit principe. Vanuit onze ervaringen kan ik de collega's alleen maar bijvallen en met hen basisscholen oproepen strategisch beleid te gaan maken volgens de aanpak van P. Senge. De moeilijkste stap is het maken van actieplannen en het elk schooljaar consequent formuleren van een jaarplan met actieplannen. Hoewel ik al enkele boeken van P. Senge bezit kijk ik uit naar de nieuwe uitgave.