RUIMTEPOST

Aardig bedacht, die tekening van Steve in de bijlage W&O van 14 april met als tekst `Na de eerste toerist in de ruimte, weldra de eerste postkaartjes uit de ruimte.'

Graag wil ik hem en de (meeste?) lezers uit de droom helpen: ruimtepost bestaat al meer dan dertig jaar! De Russen waren de eersten in 1969. Na de koppeling van de ruimteschepen Sojus-4 en Sojus-5 kreeg kosmonaut Shatalov, die al langer rond de Aarde cirkelde, van zijn collega's kranten en brieven van thuis. Deze eerste ruimtepost werd filatelistisch herdacht door de Sovjet-postautoriteiten met de uitgifte van een geïllustreerd postwaardestuk met een bijzonder poststempel 14.1.69 zonder plaatsnaam, maar met het inschrift `Aarde-Kosmos-Kosmos-Aarde'. Sindsdien zijn er heel wat brieven naar en uit de ruimte verzonden. De meeste door de Russen, die post meegaven met het vrachtschip Progress dat bijna maandelijks voorraden kwam brengen bij de Sovjet-ruimtestations Saljut en Mir.

Overigens kennen ook de Amerikanen ruimtepost. Het bekendst zijn de brieven die in 1983 de ruimte in gingen met het (later verongelukte) ruimteveer Challenger. Ook maanbrieven van Apollo-astronauten zijn bekend. Diverse landen hebben postzegels uitgegeven waarop ruimtepost is afgebeeld. Ruimtepost is een onderdeel van astrofilatelie, waarover in binnen- en buitenlandse postzegelbladen uitvoerig is geschreven.

    • Bert van Eijck Filateliejournalist Groningen