Psychiatrie 4

Dakloosheid, verslaving en het bestaan van psychiatrische stoornissen vertegenwoordigen elk een eigen zorgdomein en vragen specifieke bemoeienis. Daarvoor is nodig dat men beschikt over wetenschap van de materie. De uitlatingen van de wethouders geven er blijk van dat het hun daaraan ontbreekt.

Het moeten vaststellen van de voorkeur, orde boven zorg en compassie, waarover met geen woord wordt gesproken, is schrijnend. Zieken achter de tralies. Dat biedt comfort aan de meerderheid, zoveel is zeker.

Maar een nog meer onontkoombare conclusie is dat van deze overheidsdienaren dus niets anders te verwachten valt dan repressie.

    • L. de Nobel
    • Raad van Bestuur Ggz Noord-Holland Noord
    • J.P de Bont