Psychiatrie 3

Wethouder Korthuis van Rotterdam vraagt zich terecht af of psychiatrische patiënten wel zo gelukkig zijn met de huidige situatie.

Maar denkt zij nu echt dat ook maar iemand gelukkiger wordt van `behandeling' onder dwang? Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt dat een ieder aanspraak heeft `op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook'. De vrijheidsberoving en dwang-`behandeling' terwijl allerlei betere, goedkopere en respectvollere methoden van hulp en begeleiding mogelijk zijn, is een onaanvaarbare schending van de mensenrechten.

    • Martijn Dekker