Prodi: `Geen druk op ECB over rente'

Voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie heeft krachtig weersproken dat de Europese lidstaten druk uitoefenen op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen. ,,De autonomie van de ECB is een echte autonomie'', aldus Prodi.

Prodi deed zijn uitspraken op de informele vergadering van de Europese ministers van Financiën in het Zweedse Malmö. Eerder deze week had de Oostenrijkse minister van Financiën Grasser openlijk gepleit voor een renteverlaging van de ECB, in navolging van de Federale Bank in de Verenigde Staten. De ECB moet volgens de Europese regels geheel los van de politiek kunnen beslissen over rentestanden. Bankpresident Duisenberg besloot vorige week de rente ongemoeid te laten.

Ook minister Zalm hekelde de opmerkingen van zijn Oostenrijkse collega. Hij noemde de uitlatingen ,,onverstandig''. Hij liet doorschemeren dat er in de vergadering harde woorden waren gesproken over de uitlatingen van Grassers en diens Belgische collega Reynders. Zalm zei ervan uit te gaan dat Reynders en Grasser ,,die fout niet meer zullen maken.''

Zalm zei over de opmerkingen van Reynders: ,,Hij gaat er niet over. Ik kan ook wel zeggen: ik wil deze zomer mooi weer, maar daar ga ik niet over. Zo simpel is het'', aldus Zalm. De EU-ministers zijn volgens Zalm nog steeds ,,realistisch optimistisch'' over de Europese economie. Ze houden rekening met een groei van 2,5 tot 3 procent dit jaar. Volgens commissie-voorzitter Prodi kan de Amerikaanse economie, waar het minder goed mee gaat, profiteren van de Europese. ,,Soms is de Amerikaanse economie de locomotief, soms de Europese.'' Hij zei echter wel te hopen dat de Amerikaanse economie zich snel zal herstellen.

Reynders uitte overigens ook nog kritiek op de positie van ECB-president Duisenberg. Hij liet in een Vlaams blad weten dat Duisenberg snel duidelijkheid moest bieden over de termijn waarop hij opstapt. Duisenberg heeft bij zijn benoeming aangegeven niet de volle termijn van acht jaar uit te zitten, maar heeft er ook bij gezegd dat hijzelf wel aangeeft wanneer hij opstapt. Volgens Zalm is in de eurogroep gebleken dat de positie van de bankpresident ,,geen issue'' is.

    • Egbert Kalse