Pil van Drion 2

Ik begrijp nu waar de boterberg gebleven is: op de hoofden van de politici die verontwaardigd reageren op de uitlatingen van minister Borst terzake van de pil van Drion. Toen ik van de heftige reacties op het interview van minister Borst in deze krant van 14 april kennisnam, dacht ik een ander interview te hebben gelezen. Daarom het desbetreffende stuk nog maar eens bestudeerd.

Wat blijkt: minister Borst reageert op een eerlijke manier (wat een verademing) op vragen van interviewster Margriet Oostveen. Haar standpunten zijn niet nieuw. Ze heeft ze eerder voor het voetlicht gebracht. Toen werd er niet op gereageerd. Ze probeert duidelijk te maken dat levensmoeheid niets te maken heeft met euthanasie, geneeskunst of artsen. Ook maakt ze duidelijk dat het meer een zaak is voor een minister van Justitie dan voor een minister van Volksgezondheid. Het komt mij voor dat de reacties ingegeven zijn door onverwerkte boosheid, omdat de minister erin geslaagd is om de nieuwe euthanasiewet door de Eerste Kamer te krijgen. Hoewel ik weinig vertrouwen heb in de minister met betrekking tot de problematiek van de huisartsen, wil ik haar toch mijn complimenten voor dit heldere en eerlijke standpunt overbrengen.

    • Ralph Koeleman