Pil van Drion 1

Onbegrijpelijk en onverkwikkelijk zijn de fiolen van toorn die worden uitgestort over minister Borst. Zij heeft de moed gehad om op zeer genuanceerde wijze uit te leggen wat naar haar mening de betekenis is van de autonomie van de mens en diens zelfbeschikkingsrecht over eigen leven en dood. Niemand hoeft van haar de `pil van Drion' te slikken, maar evenmin hoeft iemand te bezwijken onder de tirannie van de beginselen van anderen, die met de wet in de hand hem of haar willen dwingen te kiezen voor een in eigen ogen ellendig levenseinde.

Bewondering verdient zij, die als minister en politicus haar persoonlijke èn publieke verantwoordelijkheid neemt, de tirannie van anderen trotserend.

    • Dr. J.C. Molenaar