Mond- en klauwzeer

Waarom nu pas deze nationale verontwaardiging over het doden van gezonde dieren? Is de voor het `ruimen' gebruikte euthanasiemethode dieronwaardiger dan de stressvolle dood in het slachthuis, vaak na een lang transport zonder eten en drinken? Dat zou voor de meeste dieren toch de eindbestemming zijn geweest.

Met lede ogen zien wij op televisie hoe gezonde dieren om puur economische motieven preventief worden afgemaakt. Uit de keuze van de politiek om vast te houden aan het inentingsverbod, blijkt dat een dier gezien wordt als een object met uitsluitend economische waarde. Maar vervullen de beelden van brandstapels en grijpers met dode dieren met afschuw omdat er sprake is van een gruwelijke kapitaalvernietiging? Of heeft een dier nog een andere waarde omdat het een wezen is met gevoel en recht heeft op een natuurlijk leven? Niet alleen vlees is een product van dierenleed, ook voor zuivel en eieren worden veel dieren gedood. De helft van de geboren dieren is immers van het mannelijk geslacht. Deze `bij'producten van de zuivel- en eierindustrie geven geen melk en leggen geen eieren. Hiermee is hun doodvonnis getekend. Wie kiest voor plantaardige voeding veroorzaakt geen onnodig dierenleed en hoeft culinair niets te kort te komen. Bovendien komt het de gezondheid en het milieu ten goede wanneer we het vlees aan het dier laten zitten en de melk gunnen aan diegene voor wie het bedoeld is: de kalfjes.

    • Rudy Nordhausen Weert