Ministerie schond regels aanbesteding

Binnenlandse Zaken heeft het Crisis Onderzoek Team UniversiteitLeiden (COT) de afgelopen twee jaar een voorkeursbehandeling gegeven. Het COT ontving opdrachten in strijd met de aanbestedingsregels van het departement.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant en het wordt bevestigd door bronnen binnen het ministerie. De opdrachten leverden het rampen-onderzoeksteam, onder leiding van de Leidse bestuurskundige en VVD-senator prof. dr. U. Rosenthal, 1,3 miljoen gulden op.

Anders dan de naam doet vermoeden, wordt de Universiteit Leiden daar nauwelijks financieel wijzer van. Terwijl opdrachtgevers veelal denken dat ze de universiteit in huis halen, blijkt het Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden een commerciële organisatie, zonder bestuurlijke of statutaire banden met 'Leiden'. Het COT deed recentelijk onderzoeken en/of gaf adviezen in Volendam (discobrand), Enschede (vuurwerkramp) en Den Bosch (rellen).

Hoogleraar Rosenthal erkent in een reactie dat er bestuurlijk geen band is tussen het COT en de Leidse universiteit maar dat zijn werknemers ,,dagelijks overleg'' hebben met de universiteit. Het Leidse College van Bestuur is volgens hem ,,enthousiast'' dat de naam van de universiteit ,,commercieel wordt uitgedragen''.

De aanbestedingsregels van Binnenlandse Zaken (BiZa) schrijven voor dat opdrachten boven honderdduizend gulden worden aanbesteed onder verscheidene kandidaten. Maar eind 1998 kreeg het COT rechtstreeks de opdracht om minister Van Boxtel voor ruim twee ton te adviseren over de millenniumproblemen.

BiZa week in 1999 opnieuw af van de aanbestedingsregels. Toen ging het om een onderzoek door het COT naar de totstandkoming van de politie-CAO (1,5 ton). Daarna controleerde het COT, in opdracht van BiZa, de voorbereidingen van de overheid op Euro 2000 (650.000 gulden). De opdracht werd opnieuw rechtstreeks verstrekt, net als de opdracht voor de evaluatie van Euro 2000 (326.500 gulden).

Het ministerie geeft toe dat van de normale aanbestedingsprocedures is afgeweken. Volgens BiZa was er veel haast bij de opdrachten en werd het COT gekozen ,,op grond van expertise en ervaring''.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL

pagina 39

    • Joep Dohmen