`Meer bescherming van ruimte nodig'

Minister Pronk (Ruimtelijke ordening) moet volgens een advies van de VROM-Raad meer doen om open gebieden en landschappen te beschermen. Het trekken van bouwgrenzen is onvoldoende.

Pronk wil dat er `rode contouren' komen om gebieden waarbuiten niet mag worden gebouwd. Om waardevolle natuurgebieden komen groene contouren die aantasting van die gebieden moeten voorkomen. Dat staat in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die de Tweede Kamer maandag bespreekt. De VROM-Raad, een adviescollege van de minister, heeft vrijdag gereageerd in een tussentijds advies.

De VROM-Raad noemt het idee van de contouren een ,,defensieve benadering'', waar nogal wat risico's aan kleven. Om Pronks goede bedoelingen waar te maken moet er een actief beleid komen waarin de overheid in groen en recreatie investeert.

Ook meent de raad dat Pronk meer inhoud moet geven aan de stedelijke netwerken, de verbanden waarin steden moeten gaan samenwerken op terreinen als volkshuisvesting en vervoer. De Deltametropool de Randstad in de toekomst is te groot voor één netwerk. In de Randstad is volgens de VROM-Raad plaats voor twee tot vier stedelijke netwerken.

Eerder deze maand oordeelde het Milieu- en Natuurplanbureau (RIVM/DLO) ook al kritisch over de Vijfde Nota van Pronk, die in januari werd gepresenteerd. Zonder extra zorg worden de waardevolle landschappen nog onvoldoende beschermd tegen de oprukkende verstedelijking, zo oordeelde het planbureau. De komende twintig jaar zal door de verstedelijking ruim twintig procent van de waardevolle landschappen verloren gaan. Met name landschappen in de noordvleugel van de Randstad en in Utrecht zouden ernstig worden bedreigd.

Ook de politiek reageerde aanvankelijk kritisch over de nota. Pronks partijgenoot A. Duivesteijn vond dat het ,,meer een ordening van het overleg dan van de ruimte is geworden''. ,,Ik ben bang dat vooral de Randstad, Brabant en Gelderland nu echt massaal dreigen te verstenen met nieuwe bebouwing'', aldus Duivesteijn.