Kok eist meewerken Marokko

De Marokkaanse regering moet Nederlandse ambtenaren inzage geven in de kadasters in Marokko in het kader van onderzoeken naar bijstandsfraude.Dat zei premier Kok gisteren na het ministerberaad.

Kok zei nadrukkelijk dat hij begrip had voor de handelwijze van het ministerie van Sociale Zaken in deze kwestie.

Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken en werkgelegenheid) kwam vorige week in aanvaring met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken). Verstand zegde tegen het advies van Buitenlandse Zaken in een bezoek af aan Marokko, omdat het Nederlandse ambtenaren eind maart onverwachts werd verboden het Marokkaanse kadaster te raadplegen.

Sinds oktober was dit wel toegestaan. Daar kwam bij de er medewerkers van Sociale Zaken in Marokko waren bedreigd. Buitenlandse Zaken vond het afzeggen onjuist omdat er nog met Marokko diplomatiek overleg was.

Het ministerie van Sociale Zaken onderzocht signalen dat Marokkanen die in Nederland een uitkering krijgen in Marokko onroerend goed bezitten, zonder dat zij dit opgeven. Zij zouden hiermee bijstandsfraude plegen. Het gaat volgens Sociale Zaken in ieder geval om enkele tientallen gevallen.

Kok ziet niets in de suggestie van de Marokkaanse ambassadeur, Nouredine Benomar Alami, om Marokkaanse ambtenaren ter plekke onderzoek te laten doen. Het onderzoek kan alleen onder leiding van van Nederlandse ambtenaren worden uitgevoerd, zo vindt de premier.

Minister Van Aartsen, die gisteren wegens ziekte niet bij de ministerraad aanwezig was, zal in kaart brengen welke gevolgen de kwestie heeft voor betrekkingen met Marokko. De relaties met Marokko liggen gevoelig, ondermeer omdat Nederland en Marokko het na jarenlange onderhandelingen vorig jaar eens werden over de Wet overdracht tenuitvoering strafvonnissen (Wots), die het mogelijk maakt dat Nederlandse burgers die in Marokko zijn veroordeeld, in eigen land hun straf uitzitten. Over de precieze uitvoering van de Wots verschillen Nederland en Marokko nog van mening.Woordvoerders van Verstand en Van Aartsen hadden verschillende lezingen over de gang van zaken.

Zo zou Verstand Van Aartsen hebben ingelicht over haar voornemen het bezoek te annuleren, maar een woordvoerder van Van Aartsen ontkende dat. Kok zei gisteren op de vraag of er niet een groot communicatieprobleem tussen Verstand en Van Aartsen heerst: ,,Ze zijn het niet steeds eens geweest. Dat is wel duidelijk.''

In antwoord op Kamervragen stelden beide bewindslieden gisteravond dat er van ruzie geen sprake is en dat er tussen de departementen ,,regelmatig en goed overleg'' plaats heeft.

De Kamerleden Verhagen en Van der Knaap (CDA) deden de suggestie om inzake van bijstandsfraude te komen tot een omkering van de bewijslast waarbij verdachten moeten aantonen in Marokko geen vermogen te bezitten. De bewindslieden zeggen dit te bezien.