Inburgeren

In NRC Handelsblad van 14 april ergert Hubert Smeets zich aan de uitlatingen van de voormalig rector van de Universiteit van Amsterdam, de cultureel antropoloog Toden van Velzen, over te verwachten problemen rond de inburgering van Máxima Zorreguieta. Maar de voormalig rector, S.K. Thoden van Velzen, heeft, voor zover mij bekend, zich hierover in het openbaar niet uitgelaten. Ik heb dit wél gedaan. In een telefonisch interview met Marije Vlaskamp van Het Parool, wees ik op enkele moeilijkheden waarmee Máxima te maken zou kunnen krijgen. Mevrouw Vlaskamp heeft, op eigen initiatief, mijn opinies verdeeld over twee personen die slechts één ding delen, een achternaam. Deze slordigheid wordt vervolgens door Smeets flink aangezet door deze personen tot één nieuwe figuur te versmelten.

    • H.U.E. Thoden van Velzen Bosch