Illegalen onterecht in cel

In politiecellen in Amsterdam zitten te vaak delinquenten of illegalen die eigenlijk naar een gewone gevangenis of de vreemdelingenbewaring moeten.

Dit concludeert de Commissie Toezicht Politiecellen (CTP) in haar jaarverslag 2000. De CTP bracht vorig jaar 252 onaangekondigde bezoeken aan politiebureaus en inspecteerde de cellen. De conclusie luidt dat er wel iets verbeterd is ten opzichte van voorgaande jaren, maar dat er desalniettemin nog veel mis is met de politiecellen in Amsterdam. Nieuwbouw moet de situatie verder verbeteren.

Dat delinquenten en illegalen in politiecellen zitten, vindt de CTP ,,ergerlijk, niet geschikt en voor Amsterdam onwaardig''. De zorg voor arrestanten, met name op bureau's in de binnenstad, vindt de CTP bovendien onder de maat.

De situatie van buitenlandse arrestanten is ,,schrijnend'', schrijft de CTP.

,,In 2000 werd de commissie meer nog dan vorige jaren getroffen door het soms gekmakende isolement van buitenlanders die, om welke reden dan ook, in een cel verblijven en een taal spreken die praktisch betekent dat ze met niemand ook maar één woord kunnen wisselen.''