Grote solidariteit rond `tongblaar'

Ee is Oene niet. Friesland benadert de MKZ-epidemie weer net iets anders dan Gelderland en Overijssel. Het Friesch Dagblad drukte zes pagina's steunbetuigingen af.

`Wij leven met jullie mee! Heel veel sterkte!' `Stel uw vertrouwen op God de Heer.' `Stop het nodeloos en onzinnig doden van dieren.' `Enten, enten, enten!'

Zes volle krantenpagina's met steunbetuigingen van ongeveer 600 Friezen drukte het christelijke Friesch Dagblad de afgelopen dagen af. De Friese bevolking gaf daarmee gehoor aan een oproep van hoofdredacteur Lútsen Kooistra om de door mond- en klauwzeer getroffen boeren een hart onder de riem te steken. ,,Ik hoorde dat ze er op de Veluwe jaloers op waren'', zegt Kooistra. ,,Ik wilde dat wij zoiets hadden gehad, zei een inwoner van Oene tegen me.''

De krant schiep bewust een podium voor Friezen die hun medeleven wilden tonen. ,,Veel Friezen voelen zich machteloos. Ik heb geëmotioneerde abonnees aan de lijn gehad. De steunbetuigingen deden hen vreselijk goed.''

Tongblaar, zoals MKZ in Friesland wordt genoemd, werd ruim een week geleden vastgesteld op twee veehouderijbedrijven in Ee en Anjum (gemeente Dongeradeel). Inmiddels zijn 68 bedrijven met duizenden koeien en schapen geruimd. Dongeradeel opende op verzoek van een aantal inwoners een speciaal banknummer, los van het landelijke actienummer, waarop burgers giften kunnen storten voor de getroffen boeren. ,,De Friezen willen dat het geld ook echt bij de Friese veehouders terechtkomt'', aldus R. Bos van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO), die blij is met het inititatief. De gemeente Epe, waarin Oene ligt, zag af van een apart nummer. ,,We denken dat mensen niet zo snel storten op een overheidsnummer. We laten dit liever over aan particuliere initiatieven'', aldus een woordvoerder.

In tegenstelling tot de provincie Gelderland nam de provincie Friesland vorige week het voortouw met het instellen van een steunfonds (task force) om de getroffen boeren en ondernemers in de economisch toch al niet sterke regio in noord-oost-Friesland financieel te steunen. De economische schade bij alle ondernemers wordt nu geïnventariseerd. De Friese commissaris van de koningin Nijpels zegde financiële steun toe. Een motie van de kleine christelijke partijen in Provinciale Staten in Gelderland om geld vrij te maken voor de gedupeerde veehouders, haalde het deze week niet.

Ook vanuit de kerken is er in Friesland protest. Gisteravond luidden ruim honderd kerkklokken een uur lang voor de getroffen boeren en de afgemaakte dieren. Duizenden Friezen plaatsten een protesthandtekening in de kerken tégen het afmaken van gezond vee en vóór een Europees vaccinatiebeleid. ,,Economische belangen mogen niet zwaarder wegen dan het leven, ook waar het om dieren gaat die aan ons zijn toevertrouwd'', luidde onder meer de tekst. De handtekeningen worden volgende week donderdag aangeboden aan minister Brinkhorst van Landbouw.