Geen geld scholen voor plannen

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben te weinig budget om de toegenomen vrijheid in de bekostiging te benutten. Ze zijn in meerderheid positief over de mate waarin zij hun begroting mogen invullen, de zogenoemde lumpsumfinanciering, maar zij komen niet toe aan het uitvoeren van eigen ideeën. Dat blijkt uit een evaluatierapport dat staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Meer dan zeventig procent van de scholen vindt dat de vrijheid met de invoering van de lumpsumfinanciering in 1996 is toegenomen.