Federalist

In deze krant van 9 april meent de Amsterdamse socioloog Kapteyn minister-president Kok te moeten ontmaskeren als een federalist. Dat heeft Kok dan in de afgelopen jaren knap verborgen gehouden. In het betoog van Kapteyn doen zich echter twee kleine schoonheidsfoutjes voor. Ten eerste bestaat er geen enkele relatie tussen datgene wat Kok over Europa zei in zijn Nijenrode-lezing en datgene wat Kapteyn hem in de mond legt. Ten tweede, er is op dit moment in Europa geen meerderheid voor een federaal Europa te vinden.

    • Arend Jan Boekestijn