Europese beurzen voorzichtiger

De Amerikaanse renteverlaging deze week leidde aan de Europese beurzen nauwelijks tot enig enthousiasme. Er is meer rust aan het front.

Conditionering is de basis van het handelen van elk levend wezen. Naarmate er meer intelligentie aan te pas komt wordt het mogelijk over de simpele associatie tussen stimulus en respons heen te stappen. Het heeft even geduurd maar de gebeurtenissen op de Europese aandelenmarkten suggereren op z'n minst dat de Europese beleggers over hun eerste impulsieve reactie op een groeiende winst of een renteverlaging heen kunnen stappen. Toch gaat het leerproces niet overal even snel.

Woensdag kwam de Amerikaanse Federal Reserve Board met een onverwachte renteverlaging, de vierde aanpassing van het renteniveau dit jaar. Doorgaans wacht de markt met spanning op de magische woorden van Fed-president Alan Greenspan. Zullen ze of zullen ze niet? Als het lot gunstig beschikt, trekt de markt zich op aan een optimisme dat meestal van korte duur is. Bij de eerstvolgende winstwaarschuwing van een bedrijf komt de trein weer tot stilstand en klinkt de roep om een nieuwe renteverlaging.

Deze week werden beleggers onverwacht getrakteerd op een verlaging van een half procentpunt. Op Wall Street werd onmiddellijk enthousiast gereageerd waardoor aan het eind van de handelsdag de Dow Jones 4 procent en de Nasdaq 8 procent waren gestegen. Na een nachtje slapen zet dat ritueel zich meestal door bij het begin van de handel op de beurzen in Londen, Frankfurt, Parijs en Amsterdam. Maar daarvan was donderdag geen sprake. Sterker nog, de belangrijkste Europese indices daalden in de loop van de dag. Dat was des te verrassender omdat een icoon als IBM en een belangrijk tech-fonds als Apple woensdag met beter dan verwachte kwartaalcijfers naar buiten kwamen. Vanwaar die Europese terughoudendheid?

Er zijn twee redenen voor de twijfel die op de Europese markten te zien was, zegt Sander Haaijer, beleggingsstrateeg bij Effectenbank Stroeve. ,,Van een renteverlaging door de Federal Reserve profiteren vooral Amerikaanse bedrijven en consumenten. Zij zijn het die tegen een lager rentetarief leningen bij de banken kunnen afsluiten.'' Europese bedrijven hebben nauwelijks direct voordeel bij die beslissing en consumenten aan deze zijde van de oceaan al helemaal niet.

Een andere reden om wat terughoudender met beleggingen om te springen is volgens Haaijer dat de markt zich begon af te vragen of de Fed misschien iets meer wist over de toestand van de Amerikaanse economie: ,,Hoe slecht gaat het eigenlijk in de VS?'' Die onduidelijkheid had ook de koersen aan de Nasdaq of op Wall Street kunnen drukken, omdat ook Amerikaanse beleggers zich af zouden moeten vragen waarom de Fed alweer de rente verlaagde. Overigens liep de koers van de Dow-Jonesindex deze week wel meer in de pas met de Europese indices dan de Nasdaq. Het waren vooral de technologiefondsen die profiteerden van de renteverlaging en de gunstige kwartaalberichten van enkele grote spelers in het veld.

De reactie van de Europese beleggers lijkt ook trager te zijn geworden. Op een winstwaarschuwing van een belangrijk bedrijf in de VS, volgde twee maanden geleden nog een onmiddellijke reactie in de vorm van koersdalingen door de hele sector. ,,Toen waren het veelal negatieve berichten van Amerikaanse bedrijven die de Europese belegger bereikten. Dan reageert de markt sneller dan wanneer ons goed nieuws bereikt. Een reden daarvoor is dat het slechte nieuws toen bestond uit financiële tegenvallers én een afnemende vraag naar produkten'', aldus Haaijer. Die ontwikkeling geldt voor de hele sector en daarom reageerden beleggers in Europa sneller. ,,Het goede nieuws dat nu uit de VS komt is bedrijfsspecifiek'', aldus de analist. De implicaties daarvan voor Europese bedrijven zijn beperkter.

Een andere reden voor een meer afwachtende houding onder beleggers op de Europese beurzen is volgens Haaijer dat Europese Centrale Bank duidelijk een andere lijn kiest dan de Federal Reserve. ,,Dat was voorheen wel anders.''

Er lijkt in de markt genoeg reden te zijn niet meer achter negatieve of positieve berichten aan te hollen. Volgens Haaijer gaat het nu steeds meer om de afzonderlijke ondernemingen in plaats van het algemene klimaat in de sector: ,,Er wordt minder impulsief op de koersbeweging in de VS gereageerd. Die hele sterke rit naar beneden hebben we wel gehad. Als de beurs eenmaal is afgewaardeerd, proberen we te zien welke bedrijven sterk genoeg zijn om de rit naar boven te maken. Als de bodem is bereikt, is het tijd om het kaf van het oren te scheiden.''

    • Ronald Rovers