EU bereikt een akkoord over energiebelasting

De Europese ministers van Financiën hebben gisteren een akkoord bereikt over een Europese energiebelasting. Volgens Euro-commissaris Bolkestein (interne markt) is er ,,consensus'' over de structuur van de Europese energiebelasting. Over mogelijke tarieven voor energiebelasting is niet gesproken. Met name Spanje heeft zich altijd fel verzet tegen een verhoging van de energiebelasting. De overige lidstaten hopen, nu Spanje de noodzaak van een eenduidige structuur heeft onderschreven, stapsgewijs ook aan een gezamenlijke verhoging te kunnen werken. De Zweedse minister en gastheer Ringholm zei dat de energiebelasting een belangrijk instrument is om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO-2, het zogenoemde Kyoto-akkoord, te halen.

Euro-commissaris Bolkestein benadrukte echter dat consensus over de structuur alleen wat hem betreft onvoldoende is. ,,Er gelden nu minimumtarieven voor belasting op minerale oliën, die moeten omhoog. Ik heb zelf 16 jaar in de olie-industrie gewerkt en ik verzeker u dat de enige manier om iets aan het terugdringen van het verbruik te doen is de prijzen te verhogen'', aldus Bolkestein. Het in stand houden van verschillende tarieven voor energiebelasting in de verschillende lidstaten leidt volgens Bolkestein tot ,,grote verstoringen van de interne markt''.

19