DINOSAURIËRS

In `Metafysica' (W&O, 14 april) verhaalt Vincent Icke kleurrijk hoe hij de vraag van een 10-jarig meisje: `Wie was er eerder, Adam en Eva of de dinosauriërs?' behandelde. Icke associeerde de vraag met `fundamentalistische geloofssoorten' en hij begon een discussie over eerlijke en niet eerlijke vragen. Hij redt zich uit de situatie door een tegenvraag te stellen: `Wie was er eerder, Sinterklaas of de Paashaas?' Triomfantelijk meldt Icke dat toen `het dubbeltje viel' bij de vragenstelster en dat ook zij nu begreep dat je in de wetenschap eerlijke vragen moet stellen. Bij dit – op zichzelf – zeer leuke verhaal twee kanttekeningen:

1. Als Icke `Adam en Eva' niet zelf onmiddellijk had geassocieerd met `fundamentalistisch denken', maar deze gewoon had vervangen door `de eerste mensen', dan was de vraag gewoon `eerlijk' geworden en was hij eenvoudig te beantwoorden geweest.

2. Stilzwijgend gaat Icke ervan uit dat de vragenstelster uiteindelijk begreep dat Adam en Eva niet hebben bestaan. De kans is echter veel groter dat zij en haar klasgenootjes nu hebben begrepen dat dinosauriërs niet (hebben) bestaan. Immers, mensen bestaan, dus ook de eerste mensen, en dinosauriërs hebben zij alleen in de bioscoop gezien. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de vooroordelen die onbewust bij Icke leven over kinderen van ouders die `fundamentalistische geloofssoorten' aanhangen, het geschetste metafysisch dilemma hebben geschapen. Icke merkt dan ook terecht op dat de leraar een lesje had gekregen.

    • H.A.R. de Bruin Bilthoven