ACUPUNCTUUR 2

Met interesse heb ik in de bijlage W&O van 7 april Piet Borsts column over acupunctuur gelezen. De overgang van de summiere (maar mijns inziens wel correcte) uitleg van de werking van het meridiaan-systeem naar de conclusie dat deze geneeswijze `lariekoek' is, is echter nogal ongenuanceerd.

Als praktiserend huisarts kamp ik onder meer met het probleem dat, met behulp van `evidence-based medicine' (een therapie `werkt' pas als deze werking wetenschappelijk verifieerbaar is) hooguit 60 procent van je patiënten is te helpen.

De laatste jaren is bij onderzoek tevens duidelijk geworden, dat in hooguit 30 procent van de op het spreekuur als nieuw gepresenteerde problemen binnen dat eerste contact al een diagnose te stellen is. Met name voor patiënten met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten zie ik opvallend vaak gunstige resultaten van zogenoemde alternatieve behandelingen – zelf spreek ik liever over complementaire behandelingen, daar zij een aanvulling kunnen vormen op al het goede van de reguliere geneeskunde.

Of deze resultaten nu veroorzaakt worden door het placebo-effect, het charisma van de desbetreffende genezer, de harmonisering van de Qi of door het feit dat mensen al een stap over een (niet alleen financiële) drempel hebben moeten zetten om zich buiten de reguliere kaders te durven begeven, wil ik hierbij graag in het midden laten.

    • H. Scholberg Huisarts Eindhoven