Vervolging van staat

Minister Korthals van Justitie zal toch een onafhankelijke commissie instellen om te onderzoeken of de staat strafrechtelijk kan worden vervolgd en aansprakelijk gesteld voor schade. Hij komt daarmee tegemoet aan een meermalen geuite wens van de Tweede Kamer.

Eerder uitte Korthals bezwaren tegen het vervolgen van de rijksoverheid. Het openbaar ministerie, dat zelf een overheidsorgaan is, zou in zo'n geval een ander deel van de overheid moeten vervolgen.

Tot dusverre kunnen alleen lagere overheden door de rechter worden gestraft bij verwijtbare fouten. Sinds het zogenoemde tweede Pikmeerarrest van de Hoge Raad kunnen ambtenaren bij bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen worden bestraft voor misstappen, als die betrekking hebben op taken die geen exclusieve bestuurstaak zijn.

Korthals heeft vanochtend laten weten dat hij een commissie van drie juristen zal instellen die moeten onderzoeken of er een praktische en principiële mogelijkheid bestaat voor vervolging van de staat. Volgens een woordvoerder moet zijn besluit los worden gezien van de recente rampen in Volendam en Enschede. Het openbaar ministerie besliste gisteren niet tot vervolging over te gaan van de Rijksoverheid, de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en de brandweer in verband met de vuurwerkramp van ruim een jaar geleden.