Stop toch met lijden (3)

Met belangstelling las ik de beschouwing van Hendrik Spiering over het boek Constantine's sword van James Carroll. Ik wil de stelligheid van één zinsnede uit Spierings stuk, die waarschijnlijk een these van Carroll weergeeft, nuanceren: de opvatting dat het christendom door een herziene visie op de verhouding met het jodendom zijn monopolie op het heil verliest, en dat dit `in scherp contrast met de officiële kerkleer' staat. Ik weet niet van welke kerk de leer bedoeld wordt, maar de meest geprofileerde leer zal wel die van de rooms-katholieke kerk zijn.

Welnu, de huidige paus heeft zich niet alleen naar de klaagmuur begeven, maar ook tegenover een groep rabbijnen verklaard dat God zijn verbond met de Joden nooit had opgezegd, hetgeen betekent dat het jodendom zijn roeping behouden heeft. Deze theologisch-dogmatische omwenteling heeft natuurlijk diepgaande consequenties die lang nog niet alle doordacht en uitgewerkt zijn. Maar een groot deel van de inhoud van Carrolls boek is door deze pauselijke verklaring voor katholieken `geschiedenis' geworden.

    • P. Nève