Spanje zet Frans stroombedrijf de voet dwars

De Spaanse regering wil een blokkade opwerpen tegen de overmacht van het Franse staatsbedrijf Electricité de France (EdF). Parijs talmt zeer tegen de zin van de Europese Unie met vrijmaking van de Franse energiemarkt, waardoor het monopolie van EdF in Frankrijk overeind blijft, maar de internationale positie van het bedrijf alleen maar sterker wordt. EdF is namelijk bij investeringen bevoorrecht door aantrekkelijke leningsvoorwaarden van de staat.

Spanje, dat de eigen markt wel op tijd heeft opengesteld voor concurrentie, zet EdF de voet dwars, nu het Franse bedrijf via een overname ook marktaandeel in Spanje probeert te krijgen. Het gaat om de overname van het energiebedrijf Hidrocantábrico door de Duitse branchegenoot Energie Baden Württenberg (EnBW), waarin EdF een controlerend belang heeft van 34,5 procent.

EnBW betaalde onlangs 3 miljard euro voor Hidrocantábrio. De Spaanse minister van Economische Zaken Rato zei woensdag dat de overheid volgens de wet invloed moet kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering van een energiebedrijf dat zijn kapitaalvoorziening regelt ,,met een duidelijke meerderheid van publieke middelen''.

Volgens de Spaanse wetgeving kan de regering het stemrecht van buitenlandse mede-eigenaren in de raad van bestuur beperken tot drie procent, als zij ervan overtuigd is dat het energiebedrijf in feite wordt gecontroleerd door een buitenlands staatsbedrijf.

De Spaanse premier Aznar verzette zich vorige maand tijdens de Europese topconferentie in Stockholm al fel tegen de weigering van zijn Franse collega Jospin om de Franse energiemarkt open te stellen voor concurrentie. Hij laat nu de gang van zaken met Hidrocantábrico nauwkeurig onderzoeken om te beoordelen of hij EnBW een beperking van stemrecht kan opleggen.

Aznar heeft bij herhaling te kennen gegeven dat hij niet de controversiële privatisering van energiebedrijven heeft doorgezet om ze in de handen te laten vallen van buitenlandse staatsbedrijven. In de slotverklaring van Stockholm werd met zijn visie rekening gehouden met de bepaling: ,,De Europese Commissie zal voorkomen dat bedrijven die nog een monopoliepositie bezitten op hun thuismarkten, daarvan op ongepaste wijze profiteren.''