Smokkel olie Irak bestraft

Een in Zwitserland gevestigde handelsonderneming, Glencore International AG, zal de VN 3 miljoen dollar betalen omdat zij een lading Iraakse olie bestemd voor de VS illegaal naar Kroatië heeft verscheept. Daar leverde de olie 3 miljoen dollar meer op dan in de VS het geval zou zijn geweest, een bedrag dat niet op de bankrekening van het olie-voor-voedselprogramma van de VN is gestort. Irak mag onder het olie-voor-voedselprogramma onbeperkt olie exporteren. De opbrengst moet naar een speciale bankrekening, waaruit alle Iraakse aankopen na goedkeuring door de VN worden betaald.