Ramsj

Richard Fortey: Leven, een ongeautoriseerde biografie. Paperback, Anthos 1998, van ƒ65,– voor ƒ25,–. Steven Sterk Utrecht

`De geschiedenis van vier miljard jaar leven op aarde', luidt de ondertitel van deze vlot geschreven studie. Aan bod komen de onderzoeksresultaten van diverse wetenschappelijke terreinen als de geologie en de paleontologie, waarbij Fortey vooral stilstaat bij de beslissende stadia in de aardse evolutie: de eerste tekenen van primitief leven aan de randen van de oervulkanen, de vorming van de atmosfeer, en het ontstaan van cellen. Ruim aandacht ook voor de wetenschapsbeoefenaren die zich, met meer of minder succes, de afgelopen eeuwen met de geschiedenis van het leven op aarde bezighielden.

    • Henk Lagerwaard