Neusgaten

Tijdens de zondvloed

Moesten de dieren ook sterven

Net zo onschuldig

En de boze boeren

Konden nergens protesteren

Ze werden zelf ook geruimd

Preventief, net als alles

Wat eenen adem des levens

In zijne neusgaten had

Alleen de vissen

Die mochten blijven leven

Ze zwommen vrolijk door de kerken

    • Rudy Kousbroek