Meer verzekeringen voor rechtszaken

Het aantal gezinnen dat zich verzekert voor de kosten van eventuele rechtszaken, is in tien jaar sterk gestegen. Vorig jaar had 15 procent van de huishoudens (een miljoen) een `rechtsbijstandsverzekering', tegen zes procent in 1990. Dit blijkt uit cijfers van de vereniging voor rechtsbijstandsverzekeraars, ofwel juristen die optreden voor verzekeraars.

Gezamenlijk maakten deze juristen namens verzekerden vorig jaar voor 600 miljoen gulden aan `declarabele' uren en behandelden zij 210.000 rechtszaken. Particulieren verzekeren zich doorgaans tegen eventuele proceskosten omdat ze de kosten van een advocaat te `onberekenbaar' vinden, zo blijkt uit enquêtes. Ze kunnen zich alleen verzekeren voor de kosten van zaken die een `redelijke' kans van slagen hebben.

De economische voorspoed van de afgelopen acht jaar heeft grote invloed gehad op het procedeergedrag van particulieren, zo blijkt uit de cijfers. Aan de ene kant is het aantal `claim'-zaken afgenomen (na botsingen met auto's of levering van een slechte keuken) omdat mensen denken ,,ach, ik koop wel een nieuwe'', zegt S. ten Have, de voorzitter van de vereniging. Tegelijkertijd is het aantal arbeidsrechtzaken en conflicten over woningen sterk toegenomen. In 1990 ging dertien procent van alle zaken over een arbeidsconflict, in 2000 was dat 21 procent. Tien jaar geleden ging zeven procent van de geschillen over een woning, vorig jaar was dat 15 procent. Verklaringen zoekt Ten Have in de toename van het aantal woningbezitters en de toenemende assertiviteit van vakbonden en individuele werknemers op het gebied van arbeidsrecht.

Omdat de meeste verzekeraars gewone advocaten te duur vinden, schakelen ze voor 90 procent van de zaken eigen juristen in. Daarvan studeren er tegenwoordig te weinig af, aldus Ten Have, zeker gezien de toename van het aantal rechtsbijstandsverzekeringen. ,,Waar we die in de toekomst vandaan moeten halen, is voor ons een grote zorg'', aldus de voorzitter.

    • Frederiek Weeda