Macbeth

In `Was Macbeth wel een man' (CS 30/3) verkondigt Doeschka Meijsing een aantrekkelijke theorie over de verwerpelijke wijze waarop Lady Macbeth haar echtgenoot chanteert. Aan een plausibele theorie dienen evenwel feiten ten grondslag te liggen. Mevr.Meijsing stelt dat Macbeth geen kinderen heeft, maar dat Lady Macbeth een kind heeft uit een vorig huwelijk. De waarschijnlijk incomplete tekst van Shakespeare levert hier geen enkel bewijs voor. Ook de stelligheid waarmee beweerd wordt dat Lady Macbeth een `seksueel uitgehongerde vrouw' zou zijn, wordt niet ondersteund door een doorslaggevend citaat. Macbeth is ook niet `het meest bloedige van al Shakespeare's stukken' met die twijfelachtige eer gaat Titus Andronicus strijken.

    • G.P.G.M. van Rijn