`Kweken organen niet acceptabel'

Het kweken van organen uit menselijke embryo's en het gebruik van donororganen van dieren is voor 52 procent van de Nederlanders niet acceptabel. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Rathenau Instituut vandaag heeft gepubliceerd. Bijna alle deelnemers aan de enquête – meer dan zeshonderd mensen – zijn zich bewust van het tekort aan transplantatieorganen. Zij vinden ook dat er iets aan gedaan moet worden. De meesten beschouwen het transplanteren van menselijke organen en kunstorganen als de beste oplossing.

Ouderen en mannen staan iets positiever tegenover controversiele technieken, zoals het kweken van organen uit embryo's, dan jongeren en vrouwen. Ook hoger opgeleiden en nierpatiënten hebben een positievere houding tegenover het uitbreiden van de medische mogelijkheden.

Het rapport Het tekort voorbij schetst vier technieken: allotransplantatie (van de ene mens naar de andere mens), het kweken van organen uit embryonale cellen, xenotransplantatie (van een dier naar een mens) en het gebruik van kunstorganen. Bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) vindt alle alternatieven acceptabel. In hun oordeel laten zij vooral het welzijn van de patiënt meewegen. De rest van de ondervraagden vinden het gebruik van menselijke embryo's of organen van dieren bezwaarlijk, vooral uit ethisch perspectief.

De overheid moet volgens 92 procent van de deelnemers aan het onderzoek een nieuwe wervingscampagne beginnen voor donoren. Opmerkelijk is dat de ondervraagden niet verwachten dat dit veel nieuwe donoren zal opleveren.

Een meerderheid denkt dat de invoering van een zogenoemd `geen-bezwaar-systeem' eigenlijk beter werkt. Ruim een derde van de ondervraagden is echter tegen zo'n systeem, waarin iedereen donor is behalve degenen die bezwaar maken.