Inspectie: een op de twintig scholen te zwak

Een op de twintig basis- en middelbare scholen is zo zwak dat zij onder toezicht is geplaatst van de Onderwijsinspectie. Een kwart van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voldoet niet aan de kwaliteitseisen.

Hoewel de overige scholen voldoende tot goed scoren, staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk wegens het toenemende lerarentekort. Dit blijkt uit het onderwijsverslag 2000, dat de Onderwijsinspectie gisteren publiceerde. Op de ruim vierhonderd zwakke basisscholen, en tussen de 30 en 40 zwakke middelbare scholen leren de leerlingen onvoldoende. De scholen voldoen bovendien niet aan elementaire eisen op het gebied van leerstof en didactiek en hebben onvoldoende aandacht voor zwakke leerlingen. Ze hebben vaak relatief veel achterstandsleerlingen.

Een kwart van de mbo-scholen scoort onder de maat. Vaak zijn de examens op mbo-scholen te licht en toetsen ze niet wat ze moeten toetsen. Op bijna de helft van de mbo-scholen worden leerlingen onvoldoende voorbereid op de praktijk.

De Inspectie maakt zich grote zorgen over het toenemende lerarentekort waardoor de kwaliteit van het onderwijs minder wordt. Vorig jaar kampte 21 procent van de basisscholen met vacatures. Op middelbare scholen viel vorig jaar 6 procent van de lessen uit. In de grote steden was dat 8 procent. Begeleiding voor zwakke leerlingen, het voorgeschreven aantal lesuren en het bijscholen van leraren komen hierdoor in de knel.

De Inspectie stelt vast dat allochtone leerlingen in de eerste groep van het basisonderwijs een taalachterstand van twee jaar hebben. Succesvolle scholen kenmerken zich doordat leerlingen aan het einde van het derde schooljaar kunnen lezen en de leraar een strakke aanpak hanteert.

Ondanks de problemen noemt de Inspectie het algemene beeld van het onderwijs redelijk positief. De kwaliteit van het basisonderwijs is op verreweg de meeste scholen voldoende tot goed. Ook het voortgezet onderwijs scoort ruim voldoende. Het overgrote deel van de havo- en vwo-leerlingen is tevreden over de Tweede Fase, het zogeheten Studiehuis. De eerste havo-examens nieuwe stijl hebben een hoog slagingspercentage van 91 procent opgeleverd.