Hebben olla vogala...

In CS van 6 april staat een artikel over de abdij van Rochester in Kent, waar de oude tekst in het Nederlands vandaan komt, geschreven door een monnik die verliefd was of een bestaand versje opschreef. K. Schippers schrijft: ,,het lijkt wel een soort schertslatijn''. Zou dat niet deels te wijten zijn aan een lees- of schrijffout? Vroeger schreven velen een h weinig anders dan een b. Misschien deed die monnik dat of maakte hij schrijffouten, toen het er niet op aan kwam. Mij dunkt dat er moet staan `bagunnan' en `binase'. Het Nederlands, Engels en Duits kennen immers begin(nen) met een b. Voortbordurend op de goed Nederlandse uitdrukking `bij lange na' past `bijnazij' aardig in het rijtje `hetzij' en `tenzij' (= het niet zij). Lijkt `Hebben olla vogala nestas bagunnan binase hic enda thu' niet meer op Nederlands dan op schertslatijn?

    • S.C.H. Koning