Hanif Kureishi mikt op de goede afloop

De tijdelijk gescheiden ouders herontdekken hun liefde voor elkaar, vader vindt werk, vrienden komen weer over de vloer en de getalenteerde zoon Gabriel maakt zijn eerste film. Iedereen leeft nog lang en gelukkig, behalve het dode tweelingbroertje, maar ook hij blijft voor altijd aanwezig in ieders gedachten. Zo zou je het slot van Hanif Kureishi's nieuwste roman, Gabriel's Gift, kunnen samenvatten.

Maar er is meer dan sentiment alleen: het heimwee naar de jaren zestig en zeventig, de met ironie beschreven muziek- en filmwereld, maar toch vooral de fraaie terloopse manier waarop bepaalde personages worden neergezet. Zo is er een kleine glansrol voor de au pair Hannah, een zwaar behaarde vrouw die op Gabriel past en voor het huishouden zorgt. Het beeld dat de lezer krijgt uit de beschrijving van haar doen (eten, slapen en tv kijken) en laten (het huishouden) wordt prachtig afgemaakt door de karakterisering die Gabriels vader van haar geeft.

Dat Kureishi goed om weet te gaan met sociaal-realistische elementen, bleek al uit zijn filmscenario's en voorgaande boeken die duidelijk van maatschappelijke betrokkenheid blijk geven. In Gabriel's Gift keren zelfs enkele personages uit Buddha of Suburbia en The Black Album terug.

Het is daarom eigenlijk jammer dat er een soort magisch realistisch trucje om de hoek komt kijken. Gabriel heeft namelijk voortdurend contact met zijn tweelingbroer Archie, die op tweejarige leeftijd is gestorven. Deze broer adviseert hem wat hij moet doen of antwoorden in netelige situaties. Gabriel gaat zelfs zo ver in zijn contact dat hij zich tijdens een gesprek afzondert om op de antwoorden van Archie te wachten. En dat pakt, zoals alles in deze roman, nog goed uit ook.

In het laatste hoofdstuk – wanneer de ouders definitief weer bij elkaar zijn, Gabriel zijn beloftes als talent waarmaakt – komt Archie zelf nog even om de hoek kijken. `Rustig en bemoedigend' ziet hij hoe zijn nog levende broer aan zijn succes als filmmaker begint. Dit al te gelukkige slot gaat eigenlijk over de grens, maar het komt te laat om werkelijk afbreuk te doen aan het geheel.

Hanif Kureishi: Gabriel's Gift.

Faber & Faber, 178 blz. ƒ33,95

    • Toef Jaeger