Burgemeester van Den Bosch overleeft debat

Burgemeester A. Rombouts van Den Bosch heeft gisteravond tijdens het debat van de gemeenteraad over de rellen in de Graafsewijk een ,,halve motie van wantrouwen'' overleefd. De gemeenteraad vindt wel dat Rombouts fouten gemaakt heeft, maar die zijn niet zo ernstig dat hij moet opstappen. De raad gaf voor Rombouts' crisismanagement ,,een 6-'' en kwalificeerde het als ,,net niet onvoldoende'' en ,,het was verantwoord, maar meer ook niet''. De rellen braken vorig jaar op zaterdag 16 december uit, nadat een politieman bij een burenruzie een inwoner had neergeschoten, waarna die overleed.

De Bossche oppositie wilde in een amendement op het raadsbesluit vastleggen dat de burgemeester door op zondagavond 17 december niet hard in te grijpen een inschattingsfout had gemaakt, waardoor er ook op maandagavond nog rellen waren. Ook zou Rombouts niet aannemelijk hebben kunnen maken dat zijn crisisbeleid ,,verantwoord is te noemen''. Rombouts ontraadde het amendement. Volgens hem betrof het ,,een halve motie van wantrouwen''. Een raadsmeerderheid steunde hem daarin.

Dat nam niet weg dat alle fracties kritiek hebben op Rombouts. Hij was tijdens de rellen op momenten afwezig en hij sprak voor zijn beurt toen hij meldde dat de agent uit noodweer handelde.

Het zwaarste verwijt was dat Rombouts te slap optrad tegen ,,het crimineel volksgeweld'' (VVD). De raad was het unaniem eens met de conclusie van het Crisis Onderzoek Team van professor Rosenthal dat de rellen één dag te lang geduurd hebben. Rombouts en de andere twee leden van de `driehoek', de hoofdofficier en de korpschef, hadden al op zondag met harde hand ,,de ernstige schendingen van de rechtsorde'' (CDA) kunnen beëindigen.

Rombouts had moeite met het volmondig erkennen van zijn fouten, tot ergernis van veel fracties. Hij zei ,,wel spijt'' te hebben, maar voegde daar aan toe ,,met de wetenschap van nu''. Dat ontlokte CDA-fractievoorzitter J. van Heijningen de oproep: ,,Zegt u nu gewoon: `dit hebben wij niet goed gedaan'.'' Na een schorsing was Rombouts bereid zijn fouten duidelijker te erkennen. Hij zei dat de gemeente een begin gaat maken met een hardere aanpak van de problemen in de Graafsewijk en in andere buurten. ,,De beste manier om dit soort explosies te voorkomen is een grondige aanpak van de sociale achterstand'', vond de Socialistische Partij. R.van de Mortel (VVD) hoopt vooral op een harde aanpak van justitie om ,,deze criminele elementen bij de wortel aan te pakken''.