`Bij Bush gaat economie voor volksgezondheid'

President Bush heeft de beslissing om de maximaal toelaatbare concentratie arseen in drinkwater te verlagen, teruggedraaid. Zorgelijk, zeggen Nederlandse deskundigen.

Na bijna twintig jaar studie besloot het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) begin dit jaar om de maximaal toelaatbare concentratie arseen in drinkwater per 2006 te verlagen van 50 ppb naar 10 ppb (0,01 milligram per liter). Daarmee zouden de Verenigde Staten de veiligheidsnorm van de Wereldgezondheidsraad (WHO) overnemen. Die bepaalde midden jaren negentig al dat de norm voor arseen in drinkwater omlaag moet van 50 naar 10 ppb. Maar Bush stelt de verlaging die het EPA heeft voorgesteld nu ter discussie.

Dat de maximaal toelaatbare concentratie arseen in drinkwater omlaag moet, staat vast. Want 50 ppb levert te veel gevaar op voor de menselijke gezondheid, aldus prof.dr. M. van den Berg, hoogleraar toxicologie aan het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. Arseen staat bekend als een carcinogeen, een kankerverwekkende stof. ,,En dat betekent dat je er de grootst mogelijk voorzichtigheid mee moet betrachten'', zegt Van den Berg. Volgens hem zijn er studies gedaan waaruit blijkt dat een levenslange, dagelijke inname van 50 ppb arseen via het drinkwater de kans op tumoren van bijvoorbeeld huid, lever, nieren en blaas ,,absoluut onacceptabel'' verhoogt. Bij die blootstelling hebben 13 op de 1.000 mensen kans op de vorming van tumoren. Die kans ligt normaal tussen de 1 op 10.000 en 1 op de 100.000.

Ir. C. van de Veerdonk, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN), noemt de beslissing van Bush ,,zorgelijk''. De WHO heeft de norm volgens haar niet voor niets verlaagd. In 1998 heeft Europa zijn drinkwaterrichtlijn op die van de WHO aangepast. In Nederland is de nieuwe norm van 10 ppb met ingang van dit jaar van kracht. ,,Maar arseen is in Nederland geen probleem. Het komt hier amper in de bodem voor.'' En volgens Van de Veerdonk is dat in de Verenigde Staten het belangrijkste probleem. Sommige gebieden, zoals het zuidwesten en New England, hebben hoge concentraties arseen in bodem en rotsen. De stof lekt uit naar het drinkwater, dat concentraties arseen van ver boven de 50 ppb bereikt. Volgens de American Water Works Association zullen de zuiveringskosten sterk stijgen als president Bush de nieuwe norm accepteert. Het EPA schat die kosten op 200 miljoen dollar per jaar. ,,Blijkbaar gaat de economie voor de gezondheid van de Amerikaanse burger'', zegt Van de Veerdonk.

Ze vreest dat president Bush in de toekomst nog meer richtlijnen gaat versoepelen. De Verenigde Staten legden onlangs ook al het Kyoto-protocol, een wereldwijd initiatief om het broeikaseffect tegen te gaan, naast zich neer. ,,Het zou me niet verbazen als dit het begin is van een versoepeling van meer milieunormen.'' Het EPA laat eind mei weten of de voorgenomen norm van 10 ppb alsnog zal worden versoepeld.

    • Marcel aan de Brugh