Akkoord opkoopregeling varkens

Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft gisteravond met landbouworganisatie LTO Nederland een akkoord bereikt over een opkoopregeling voor kalveren en varkens. Hiermee komt een einde aan de acute welzijnsproblemen in de overvolle stallen van veeboeren, verwacht LTO. De regeling geldt niet in het zuiden en westen van Nederland, omdat daar naar verwachting op maandag het exportverbod wordt opgeheven. Voor de uitvoer van de regeling is 114 miljoen gulden uitgetrokken.

Het ministerie en LTO willen met de regeling de marktverhoudingen in de veesector zo veel mogelijk normaliseren. Slachterijen krijgen extra geld voor de opslag van varkensvlees en fokbedrijven kunnen biggen laten opkopen. Boeren die van de regeling gebruik maken, krijgen een fokverbod.

Op een boerderij in Ruurlo verdronken gisteren zeker honderd biggen nadat ze uit hun overvolle verblijf waren losgebroken en in een gierkelder waren gevallen. Volgens de boer hadden de biggen zelf de putdeksels opgelicht.

Niet alle varkensboeren zijn tevreden met de overeengekomen opkoopregeling. De Twentse afdeling van de Nederlandse Vakbond van Varkensboeren is verbolgen dat zij niet was uitgenodigd voor het overleg over de opkoopregeling. De uitkomst van het overleg, een opkoopbedrag van 55 gulden per big, is volgens de varkensboeren te laag. De marktprijs lag vóór de uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland bijna twee keer zo hoog.

Uit protest blokkeerden afdelingsleden tijdens de ochtendspits eengrensovergang bij Oldenzaal en enkele snelwegen. De Friese afdeling van de vakbond houdt vanmiddag een langzaam-aan-actie op de A7 tussen Drachten en Groningen.

De overeenkomst tussen het ministerie en LTO omvat ook een opkoopregeling voor kalveren. Per kalf wordt zeshonderd gulden uitgekeerd. Dit is vooral goed nieuws voor de bedrijven Van Drie Group en Alpuro Group. Samen bezitten zij negentig procent van de mestkalveren in Nederland. Eerder deze week was Alpuro gedwongen uitstel van betaling aan te vragen.

Voor boeren van wie de stallen zijn geruimd, komt er een ruimere opkoopregeling. Hoe deze eruit gaat zien, is nog niet bekend. Uit protest over die onduidelijkheid blokkeren ruim tweehonderd melkveehouders uit de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer sinds gisteren een slachthuis in Epe. Ze zijn van plan hun actie tot maandag vol te houden.