Zalmgrafiek

Aangezien de roep om versoepeling van de `Zalmnorm' steeds groter lijkt te worden, zal er ongetwijfeld een moment komen waarop dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat kan op de volgende manier.

Maak het minimumbedrag aan begrotingsoverschot dat te allen tijde besteed moet worden aan het verminderen van de staatsschuld een vast percentage van de begroting (het absolute bedrag wordt dan automatisch gecorrigeerd voor onder meer inflatie); er kan echter ook aan een progressief toenemend percentage gedacht worden.

Een verdere toename van het begrotingsoverschot boven voornoemd minimumbedrag wordt volgens een bepaalde verdeelsleutel gebruikt voor verdere vermindering van de staatsschuld en voor het doen van extra uitgaven, bijvoorbeeld 60 procent voor extra uitgaven en 40 procent voor verdere aflossing van de staatsschuld.

Om mogelijk grote fluctuaties te voorkomen, wordt voorgesteld alles te baseren op een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde.

Hoe en waaraan extra uitgaven besteed gaan worden blijft jaarlijks een politieke keuzeaangelegenheid.

    • M. Fluks