Weinig animo voor motie tegen Borst

De kleine christelijke partijen dienen vandaag een motie in tegen de uitspraken van minister Borst over de `pil van Drion'. Het CDA steunt ze niet.

Nooit eerder in haar geschiedenis heeft de SGP een motie van afkeuring ingediend, erop gericht om een minister de laan uit te sturen. Dat is het novum bij de interpellatie van minister Borst (Volksgezondheid), vanmiddag in de Tweede Kamer. Maar daar houdt het politieke vuurwerk ook wel mee op, leek het vanochtend in de wandelgangen van de Tweede Kamer.

Inspanningen van het CDA om binnen de regeringspartijen PvdA en VVD steun te mobiliseren voor een motie waarin de jongste uitspraken van Borst over `de pil van Drion' worden betreurd, bleven vanochtend vruchteloos. PvdA, VVD en D66 zijn er zozeer van overtuigd dat de zaak met een sisser zal aflopen, dat zij voor het debat niet hun fractievoorzitters, maar de woordvoerders volksgezondheid inzetten.

In het afgelopen weekeinde rivaliseerden de ChristenUnie, de SGP en het CDA nog in verontwaardiging en beginselvastheid, nadat Borst, pal na het aannemen van de nieuwe euthanasiewet in de Eerste Kamer, verklaarde ,,niet tegen'' de `pil van Drion' te zijn. SGP en ChristenUnie kunnen met deze minister niet verder leven. Nog afgezien van haar standpunt inzake de `pil van Drion' gaat het daarbij om de stijl van haar optreden. Dat Borst na de stemming over euthanasie in de Eerste Kamer het bijbelwoord ,,het is volbracht'' ter vertolking van eigen gevoelens gebruikte, duidt men de minister in rechtzinnig-christelijke kring buitengewoon euvel. Dat de SGP voor het eerst in haar in 1925 begonnen geschiedenis het initiatief neemt tot een motie van afkeuring, tekent de ernst van deze afkeer: als men daar het zwaard opneemt tegen de overheid, moet het wel erg zijn.

In het CDA wordt meer praktisch-politiek gedacht. Fractievoorzitter De Hoop Scheffer gaf zijn voornemen tot het stellen van mondelinge Kamervragen aan premier Kok beleefd op, toen SGP en ChristenUnie een interpellatie wensten. Maar vruchteloze beginselpolitiek, daar voelt het CDA weinig voor en dus ging De Hoop Scheffer in de rijen van regeringspartijen VVD en PvdA aan het lobbyen voor steun aan een kritische motie van meer bescheiden strekking – Borsts eigen D66 werd daarvoor overigens niet benaderd.

Alles wees er vanochtend op dat dit CDA-streven vruchteloos is gebleven. ,,Ik heb begrepen dat Borst in de pers verkeerd is geciteerd, dus dat wil ik in het debat wel eens van haar horen'', aldus VVD-leider Dijkstal, de zaak tot storm in een glas water reducerend. D66-leider De Graaf veroordeelt de opstelling van het CDA als ,,hypocriet'', vooral wegens de opmerkingen van De Hoop Scheffer over het verondersteld gebrek aan respect voor ouderen van de minister. De Graaf vertrouwt op de goede afloop.

Gisteren nog worstelde het CDA met de vraag hoe slapjes de tekst van de eigen motie tegen Borst moest zijn om nog kans te maken op steun vanuit de regeringspartijen. Nu deze echter niet of nauwelijks bereid blijken hun onmiskenbare gêne van begin deze week over het tijdstip van Borsts uitlatingen in een politieke stap om te zetten, vervalt dat probleem. Het CDA zou in ieder geval een eigen motie indienen en dus niet meegaan in de bij voorbaat vruchteloze poging van klein-christelijk, de minister (en vice-president) Borst af te zetten.

Het is de samenleving die over de `pil van Drion' een stevig robbertje moet debatteren, roepen Borst, VVD en PvdA in koor, De politiek heeft zich in meerderheid vast voorgenomen er tot de volgende verkiezingen het zwijgen over te doen.

    • Raymond van den Boogaard