VS en China

In zijn artikel `Amerikanen begrijpen nog steeds niks van China' (NRC Handelsblad, 5 april 2001) stelt Willem van Kemenade dat de Amerikanen al enkele jaren `surveillance-vluchten' uitvoeren boven de Zuid-Chinese zee. Dit doen zij net buiten China's territoriale wateren, maar binnen de exclusieve economische zone van dit land. Chinese protesten hiertegen negeren de Amerikanen `achteloos'.

Van Kemenade gaat met deze opmerkingen voorbij aan het feit dat de Amerikanen terzake het internationale recht van de zee aan hun zijde hebben. China's protest zou pas hout snijden als Amerikaanse vliegtuigen boven zijn exclusieve economische zone economische activiteiten ontplooiden. Dit nu schijnt niet het geval te zijn en dit vormt ook geen onderdeel van China's klacht.

Meer algemeen gesteld doet Amerika er goed aan ervoor te zorgen dat internationaal het onderscheid tussen de territoriale zee en de exclusieve economische zone niet vervaagt.

    • Prof. Dr G.Teitler